Fin Coach,

ธุรกิจออนไลน์เสียภาษียังไงในปี 2019

การจัดเก็บภาษีเงินได้มาตรการหนึ่งเป็นที่กล่าวถึงโดยกลุ่มค้าออนไลน์กรณีบุคคลธรรมดาน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก คือเรื่อง การประกาศให้ธนาคารพานิชย์ส่งข้อมูลการฝากเงินของลูกค้าไปยังกรมสรรพากรเพื่อเฝ้าดูรายการที่คาดว่าจะมี "ความเคลื่อนไหวเป็นการเฉพาะ”

เรื่อง อชิระ ประดับกุล

 

 

ปีนี้เรียกได้ว่า มีการตื่นตัวกันอย่างมากในเรื่องของการเสียภาษี โดยเฉพาะกลุ่มกิจการการค้าแบบออนไลน์ จากในอดีตพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ มักจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือร้านค้าเล็กๆ ประเภทเจ้าของคนเดียว มาไลฟ์สด (ถ่ายทอดสด) โชว์สรรพคุณสินค้าของตัวเองพร้อมโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม ทำให้ร้านค้าขนาดกลางไปจนถึงใหญ่ได้รับผลกระทบจากยอดขายที่ลดลงและหันมาทำการค้าแบบออนไลน์มากขึ้น โดยห้างร้านเหล่านี้ก็จะให้พนักงานของตัวเองมาไลฟ์สดขายของแข่งกับพ่อค้าแม่ค้าร้านเล็กๆ เพื่อหวังดึงยอดขายกลับคืนมาได้บ้าง

ทำให้ปัจจุบันเราจะได้เห็นสินค้าที่ไม่คิดว่าจะนำมาขายไลฟ์สดขายกันได้เกิดขึ้นเต็มไปหมด เช่น ทองคำแท่ง, ทองรูปพรรณ, อาหารสด อาหารทะเล, น้ำพริก กะปิ น้ำปลา ยาสีฟัน และสารพัดที่จะขายได้ จากแต่ก่อนที่มีเพียงการไลฟ์สดขายสินค้ามือสองหรือเสื้อผ้าของบุคคลทั่วไปเท่านั้น

รายได้ของกลุ่มการค้าออนไลน์ในปัจจุบันจึงมีมูลค่ามหาศาลมากขึ้นในแง่ของยอดขาย ที่ต้องเข้าใจเสียใหม่แล้วว่า มีทั้งจากที่เป็น

กิจการประเภทคนเดียว (เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) และ

กิจการประเภทที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เช่น หจก. , บ.จก.  (เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)

การชำระเงินจากการค้าขายออนไลน์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากลูกค้าโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของพ่อค้าแม่ค้าเองหรืออาจเป็นบัญชีของบริษัทห้างร้านที่เป็นเจ้าของสินค้ากรณีเป็นนิติบุคคล รองลงไปก็จะเป็นการชำระแบบเก็บเงินปลายทาง

 

ข้อมูลที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือการค้าออนไลน์ส่วนใหญ่กว่าครึ่งยังมีการเสียภาษีที่ไม่ถูกต้องมากนักโดยเฉพาะกลุ่มของบุคคลธรรมดา เช่น ขายได้มาก ได้รับเงินโอนมาก แต่ไหง? เสียภาษีน้อยหรือแทบจะไม่เสียเลย ทั้งด้วยความตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงและบกพร่องโดยสุจริต

แล้วเจ้าของกิจการแบบไหนต้องเสียภาษีอะไรบ้างถ้าขายแบบออนไลน์ในยุค 2019

บุคคลธรรมดา ขายสินค้าออนไลน์ 

1. ยอดขายที่ได้ถือเป็นเงินได้ตาม ม.40 (8)
2. มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 (สิ้นปี) , 94  (กลางปี)
(โสดเกิน 60,000/ สมรสเกิน120,000)
3. มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.พ.30 ทุกเดือน และหน้าที่อื่นๆ ของผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
(ถ้ายอดขายต่อปี 1.8 ล้านบาท ขึ้นไป)

บริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ขายออนไลน์
1. เป็นรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการ
2. มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 (ตอนสิ้นปี), 51(กลางปี)
3. มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.พ.30 ทุกเดือน และหน้าที่อื่นๆผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
(ถ้ายอดขายต่อปี 1.8 ล้านบาท ขึ้นไป)

 

มาตรการในการจัดเก็บภาษีเงินได้ของรัฐมาตรการหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในต้นปีหน้าและเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากโดยกลุ่มค้าออนไลน์กรณีบุคคลธรรมดาน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก คือเรื่อง ออกการประกาศให้ธนาคารพานิชย์ส่งข้อมูลการฝากเงินของลูกค้าไปยังกรมสรรพากรเพื่อเฝ้าดูรายการที่คาดว่าจะมี “ความเคลื่อนไหวเป็นการเฉพาะ” ที่มากกว่าการฝากถอนแบบบุคคลธรรมดาทั่วไป

จำ!!!  หลังจากบรรทัดนี้ไปให้จดหรือถ่ายภาพเก็บไว้และทำความเข้าใจให้ดี…เริ่ม!

การรายงานธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ (Third Party Information)
บุคคลที่มีหน้าที่รายงาน
3.1 ธนาคารพาณิชย์
3.2 ธนาคารออมสิน
3.3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3.4 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
3.5 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
3.6 ผู้ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
***(หมายเหตุ-EXIM Bank, SME Bank, บสย, SMC ให้บริการสินเชื่อแต่ไม่รับฝากเงินจาก ประชาชนทั่วไป)

ข้อมูลที่ต้องรายงาน

ชื่อเจ้าของบัญชี

เลขประจําตัวประชาชน

จํานวนครั้งที่ฝากหรือรับโอน (ยอดรวม)

จํานวนเงินที่ฝากหรือรับโอน (ยอดรวม)

*** ยังไม่ถือเป็นเงินได้ แต่จะต้องนําไปวิเคราะห์รวมกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นเงินได้ ประเภทใด

 

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘)

        ธุรกรรมลักษณะเฉพาะตามวรรคหนึ่ง หมายความว่ า ธุรกรรมที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ในปีที่ล่วงมา ดังต่อไปนี้

(๑) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่สามพันครั้งขึ้นไป

(๒) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่สี่ร้อยครั้งและมียอดรวมของธุรกรรมฝากหรือ รับโอนเงินรวมกันตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป

  1. ให้รายงานธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะของปีที่ล่วงมาที่อยู่ในความครอบครอง ภายใน31 มีนาคมของทุกปี (*** รายงานครั้งแรก 31 มีนาคม 2563)
  2. กรณีผู้มีหน้าที่รายงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อธิบดีต้องสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องก่อน หากยังเพิกเฉย อธิบดีสั่งปรับทางปกครอง 100,000 บาท และปรับรายงานรายวัน ๆ ละ 10,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

 

แอบมาบอกหมดเปลือกแบบ exclusive กันขนาดนี้แล้วหวังว่า พี่ ป้า น้า อา พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

ที่ยังค้าขายในแบบบุคคลธรรมดา คงคิดออกว่าต้องทำอย่างไรต่อไปหลังจากอ่านคอลัมน์นี้จบ

ณ วันนี้ที่คุณอ่านคอลัมน์นี้นับไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ต้องทำอย่างไรต่อคิดออกหรือยัง ถ้ายังคิดไม่ออก…กลับไปอ่านใหม่ทั้งหมดอีกรอบครับ…

Recent

การเดินทางของปลากัดผ่านไปรษณีย์ไทย

จากข้อจำกัดในการขนส่ง สู่โอกาสใหม่ของเกษตรกรไทย ภายใต้การเข้ามาช่วยปลดล็อก โดย ไปรษณีย์ไทย ก่อนขยายสู่ตลาดโลก เร็วๆ นี้!

“ไปรษณีย์ติดเครื่องชล” ปรับตัวสู้ศึก ใช้นวัตกรรมรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่

นอกจากเทคโนโลยีที่มาป่วนให้จำนวนการส่งจดหมายและโทรเลขค่อยๆ สูญหาย แต่องค์กรเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 136 ปี ไม่ยอมถอดใจ ปรับตัวเดินหน้านำนวัตกรรมเทคโนโลยีสู้ศึกกับคลื่นยักษ์ พร้อมหนุนเศรษฐกิจในพื้นที่ อีอีซี ให้โตไปด้วยกัน

“คูเรียร์โพสต์”สยายปีก 65 ประเทศปลายทาง ส่งด่วนเหนือชั้นพร้อมลดสนั่น 200 บาททุกชิ้น

ไปรษณีย์ไทยเดินหน้าขยายปลายทาง “คูเรียร์โพสต์” บริการส่งด่วนทั่วโลกมาตรฐานสากล เพิ่มอีก 40 รวมเป็น 65 ประเทศ

Podcast

แปดบรรทัดครึ่ง

แปดบรรทัดครึ่ง EP127 – บริษัทคอมที่แกร่งที่สุดในปฐพี

Thailandpost Admin

แจก 3 โปรแกรมตัดต่อฟรี