Logis Trend,

ขนส่งด้วยโดรน มิติใหม่แห่งไปรษณีย์ในอนาคต

“เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าขึ้น รูปแบบการจัดการด้านการขนส่งในอนาคตก็มีการเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมตามไปด้วย”

 

เรื่อง   กองบรรณาธิการ

 

หลายคนอาจจะเคยผ่านตาข่าวเกี่ยวกับ SingPost (สิงโพสต์) หรือไปรษณีย์ประเทศสิงคโปร์ ได้นำร่องทดสอบการจัดส่งพัสดุและจดหมายด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือ ”โดรน” ไปเมื่อหลายปีก่อน การทดสอบครั้งนั้นเกิดขึ้นภายใต้การร่วมมือกับ Pixel Labs แห่งกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศของรัฐบาลสิงคโปร์ เป็นการทดสอบที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์จาก Lorong Halus เขตชุ่มน้ำที่เดิมเป็นที่ฝังกลบขยะ ไปยังเกาะปูเลา อูบิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสิงคโปร์

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า SingPost ให้ความสนใจเทคโนโลยีเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับว่าในอนาคตอาจได้นำเสนอบริการแบบครบวงจรสำหรับการขนส่งในเขตเมือง ดร.เบอร์นาร์ด เหลียง หัวหน้าฝ่ายบริการเครือข่ายและดิจิทัลของ SingPost แสดงทัศนะเกี่ยวกับการทดสอบการใช้โดรนว่า SingPost ต้องการมีส่วนในการสร้างระบบนิเวศวิทยาของบริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทข้ามชาติเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี ตามโครงการ Smart Nation ที่รัฐบาลได้วางทิศทางไว้

 

ในระดับของบริษัทเอกชน การขนส่งด้วยโดรนคือการตอบโจทย์อย่างมีศักยภาพเกี่ยวกับกำลังคน และ SingPost ไม่ได้สุ่ม หากตั้งใจเลือกเกาะ Pulau Ubin (ปาเลา อูบิน) เป็นพื้นที่ทดสอบ ทั้งนี้บนเกาะมีบุรุษไปรษณีย์ที่อายุมากสุดวัย 73 ปีที่ได้รับการต่ออายุการทำงานมา 2 ครั้งแล้ว บุรุษไปรษณีย์ผู้นี้ทำหน้าที่ส่งจดหมายราววันละ 40 ฉบับให้กับประชาชนที่อาศัยบนเกาะ การนำโดรนมาใช้จะช่วยแบ่งเบาภาระ และทำให้บุรุษไปรษณีย์ที่แม้อายุมากแล้วก็ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของสิงโพสต์ได้

ดร.เบอร์นาร์ดเล่าว่าตอนที่คิดโครงการส่งจดหมายและพัสดุด้วยโดรน ได้มีการตั้งคำถามว่า

“การส่งของด้วยโดรนในความหมายของเครือข่ายไปรษณีย์คืออะไร”

“จะให้นิยามใหม่ของการส่งของด้วยโดรนโดยอิงจากสิ่งที่เกิดขึ้นแบบที่ผ่านมาอย่างไร”

หากเป็นโดยทั่วไป ในการส่งจดหมายและพัสดุของไปรษณีย์ จะมีเพียงผู้ส่ง และผู้รับ โดยที่ผู้รับอาจมีกุญแจเพื่อไขตู้ไปรษณีย์เพื่อนำของออกจากตู้เอง ในการทดสอบที่เกาะ Pulau Ubin บุรุษไปรษณีย์จะอยู่รอรับของจากโดรนโดยใช้สมาร์ทโฟนยืนยันการเป็นผู้รับที่ถูกต้อง

 

เนื่องจากโดรนได้ถูกกำหนดโปรแกรมไว้แล้วว่าให้ไปส่งที่ใคร คนที่มีสมาร์ทโฟนที่สามารถส่งสัญญาณให้กับโดรนได้เท่านั้นจึงจะเรียกโดรนให้ลงจอดเพื่อรับของได้ หากโดรนไม่ได้รับสัญญาณภายใน 3 นาที ก็จะทำการบินกลับไปยังต้นทาง เทคโนโลยีการส่งสัญญาณผ่านสมาร์ทโฟนนี้เป็นนวัตกรรมที่มีกำเนิดจากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เป็นกุญแจเปิด parcel locker หรือตู้ไปรษณีย์รับของนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม หากโครงการส่งจดหมายและพัสดุด้วยโดรนมีการใช้งานจริงก็จะต้องกำหนดกรอบระเบียบข้อบังคับ โดยจะต้องพิจารณาร่วมกับกับหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐด้วย ยกตัวอย่าง ทีม Pixel Labs ได้มีส่วนร่วมในการวางแนวทางเกี่ยวกับการตรวจสอบ airworthiness หรือความสมบูรณ์พร้อมในการที่เครื่องจะลอยอยู่บนอากาศได้อย่างปลอดภัย ขณะเดียวกัน SingPost เองก็จะหามาตรการกำหนดว่าการบินของโดรนนั้นมีความปลอดภัยในระดับน่าพอใจ

แต่สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นอุปสรรคสำคัญคือ ความจำเป็นที่ต้องมีคลื่นความถี่ที่ปลอดภัยในการนำร่องระบบเพื่อให้โดรนสามารถเดินทางได้ไกลเกิน 4 กิโลเมตรและอยู่ในระยะพ้นสายตา หากไม่สามารถทำตามระเบียบของผู้กำหนดกฎการบินและโทรคมนาคมได้ โครงการที่วางไว้ก็จะไม่สามารถเดินหน้าได้

 

 

ส่วนในเรื่องของการใช้โดรนส่งของในพื้นที่เขตเมือง สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง การส่งโดรนบินไปมาในตัวเมืองดูแล้วมีความเป็นไปได้น้อย ไปรษณีย์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเอง หากคิดจะนำโดรนมาใช้ โดยมากเล็งไปยังพื้นที่ห่างไกล หากเป็นพื้นที่ในเมืองที่หนาแน่นด้วยผู้คน ความมั่นคงทางไซเบอร์ และความปลอดภัยในการบินยังเป็นประเด็นที่ท้าทายอยู่ ทางออกของปัญหาโลจิสติกส์ในเมือง ไม่ว่าจะเป็นตู้ไปรษณีย์รับของ (parcel locker) รถยนต์ไร้คนขับ หรือโดรนจึงขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมนั้น ๆ เป็นเหมือนจิ๊กซอร์แต่ละชิ้นที่นำมาต่อเข้าด้วยกัน ยกตัวอย่างการใช้โดรนส่งของที่เหมาะกับพื้นที่ห่างไกล เช่น ตามเกาะต่างๆ หรืออี-คอมเมิร์ซแบบข้ามพรมแดน เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังมีเรื่องของเศรษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ตอนที่ SingPost ทำโครงการ SingPost Alpha ราคาโดรนในขณะนั้นอยู่ที่เครื่องละ 1,500 เหรียญสิงคโปร์ แต่หลังจากนั้นไม่นาน ในงานประชุมที่จัดโดยอาลีบาบา คลาวด์ โดรนรุ่นเดียวกันราคาลดเหลือเพียงครึ่งเดียว ซึ่งเป็นไปตามกฎของมัวร์ เมื่อใดที่โดรนราคาลดลงไม่ถึง 100 เหรียญ และเครือข่าย 5G ถูกพัฒนาให้ใช้งาน ถึงเวลานั้นก็จะคุ้มตามหลักเศรษฐศาสตร์ แต่ก็อาจต้องรอ 3-5 ปีข้างหน้า

ที่สำคัญ ในการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นจำเป็นต้องทำเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบบังคับใช้ของประเทศอื่นด้วย ไม่ใช่เฉพาะประเทศตัวเอง จริง ๆ แล้ว การสนับสนุนด้านกฎระเบียบสำหรับผู้ให้บริการและบริษัทสตาร์ทอัพเพื่อให้ทำการทดลองเช่นที่ SingPost ทำโครงการ SingPost Alpha เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเร่งการพัฒนาและการใช้งานโดรนส่งของเชิงพาณิชย์ให้เร็วขึ้น

 

อ้างอิง

www.imda.gov.sg/infocomm-and-media-news/viewpoint/2017/3/the-future-of-drone-delivery

Recent

ไปรษณีย์รับเทรนด์ E Commerce บูม! ศูนย์ EMS แจ้งวัฒนะให้บริการ 24 ชั่วโมง

ไปรษณีย์ไทยเข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการยุคใหม่จึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการเปิดเคาน์เตอร์ให้บริการประชาชน 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด ณ ศูนย์ไปรษณีย์อีเอ็มเอส ถนนแจ้งวัฒนะ เพิ่มเติมจากจุดเดิมที่ให้บริการอยู่แล้วที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก

ง่ายกว่า “ชิม ช้อป ใช้” กสิกรไทยปล่อยวงเงินกู้ให้ร้านค้าออนไลน์ 6 แสนบาท ไร้เอกสารค้ำ

กสิกรไทยจับมือช้อปปี้ พัฒนา “เงินกู้ธุรกิจออนไลน์” รูปแบบใหม่ไม่ต้องยื่นเอกสาร ไม่ต้องมีหลักประกัน ให้ร้านค้าบนช้อปปี้ ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS

แกะกล่องสินค้าเกษตร “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” กับ “ลำไยอบกึ่งแห้ง ละพูน” นวัตกรรมครั้งแรกในไทย หนุน “ชาวสวนล...

ปณท จับมือกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่การปลดล็อคปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ผ่านผลิตภัณฑ์ “ลำไยอบกึ่งแห้งสีทอง ละพูน” ภายใต้แบรนด์ “ไปรษณีย์เพิ่มสุข”

Podcast

Thailandpost Admin

แจก 3 โปรแกรมตัดต่อฟรี

แปดบรรทัดครึ่ง

แปดบรรทัดครึ่ง EP127 – บริษัทคอมที่แกร่งที่สุดในปฐพี