Logis Trend,

ขนส่งด้วยโดรน มิติใหม่แห่งไปรษณีย์ในอนาคต

“เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าขึ้น รูปแบบการจัดการด้านการขนส่งในอนาคตก็มีการเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมตามไปด้วย”

 

เรื่อง   กองบรรณาธิการ

 

หลายคนอาจจะเคยผ่านตาข่าวเกี่ยวกับ SingPost (สิงโพสต์) หรือไปรษณีย์ประเทศสิงคโปร์ ได้นำร่องทดสอบการจัดส่งพัสดุและจดหมายด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือ ”โดรน” ไปเมื่อหลายปีก่อน การทดสอบครั้งนั้นเกิดขึ้นภายใต้การร่วมมือกับ Pixel Labs แห่งกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศของรัฐบาลสิงคโปร์ เป็นการทดสอบที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์จาก Lorong Halus เขตชุ่มน้ำที่เดิมเป็นที่ฝังกลบขยะ ไปยังเกาะปูเลา อูบิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสิงคโปร์

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า SingPost ให้ความสนใจเทคโนโลยีเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับว่าในอนาคตอาจได้นำเสนอบริการแบบครบวงจรสำหรับการขนส่งในเขตเมือง ดร.เบอร์นาร์ด เหลียง หัวหน้าฝ่ายบริการเครือข่ายและดิจิทัลของ SingPost แสดงทัศนะเกี่ยวกับการทดสอบการใช้โดรนว่า SingPost ต้องการมีส่วนในการสร้างระบบนิเวศวิทยาของบริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทข้ามชาติเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี ตามโครงการ Smart Nation ที่รัฐบาลได้วางทิศทางไว้

 

ในระดับของบริษัทเอกชน การขนส่งด้วยโดรนคือการตอบโจทย์อย่างมีศักยภาพเกี่ยวกับกำลังคน และ SingPost ไม่ได้สุ่ม หากตั้งใจเลือกเกาะ Pulau Ubin (ปาเลา อูบิน) เป็นพื้นที่ทดสอบ ทั้งนี้บนเกาะมีบุรุษไปรษณีย์ที่อายุมากสุดวัย 73 ปีที่ได้รับการต่ออายุการทำงานมา 2 ครั้งแล้ว บุรุษไปรษณีย์ผู้นี้ทำหน้าที่ส่งจดหมายราววันละ 40 ฉบับให้กับประชาชนที่อาศัยบนเกาะ การนำโดรนมาใช้จะช่วยแบ่งเบาภาระ และทำให้บุรุษไปรษณีย์ที่แม้อายุมากแล้วก็ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของสิงโพสต์ได้

ดร.เบอร์นาร์ดเล่าว่าตอนที่คิดโครงการส่งจดหมายและพัสดุด้วยโดรน ได้มีการตั้งคำถามว่า

“การส่งของด้วยโดรนในความหมายของเครือข่ายไปรษณีย์คืออะไร”

“จะให้นิยามใหม่ของการส่งของด้วยโดรนโดยอิงจากสิ่งที่เกิดขึ้นแบบที่ผ่านมาอย่างไร”

หากเป็นโดยทั่วไป ในการส่งจดหมายและพัสดุของไปรษณีย์ จะมีเพียงผู้ส่ง และผู้รับ โดยที่ผู้รับอาจมีกุญแจเพื่อไขตู้ไปรษณีย์เพื่อนำของออกจากตู้เอง ในการทดสอบที่เกาะ Pulau Ubin บุรุษไปรษณีย์จะอยู่รอรับของจากโดรนโดยใช้สมาร์ทโฟนยืนยันการเป็นผู้รับที่ถูกต้อง

 

เนื่องจากโดรนได้ถูกกำหนดโปรแกรมไว้แล้วว่าให้ไปส่งที่ใคร คนที่มีสมาร์ทโฟนที่สามารถส่งสัญญาณให้กับโดรนได้เท่านั้นจึงจะเรียกโดรนให้ลงจอดเพื่อรับของได้ หากโดรนไม่ได้รับสัญญาณภายใน 3 นาที ก็จะทำการบินกลับไปยังต้นทาง เทคโนโลยีการส่งสัญญาณผ่านสมาร์ทโฟนนี้เป็นนวัตกรรมที่มีกำเนิดจากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เป็นกุญแจเปิด parcel locker หรือตู้ไปรษณีย์รับของนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม หากโครงการส่งจดหมายและพัสดุด้วยโดรนมีการใช้งานจริงก็จะต้องกำหนดกรอบระเบียบข้อบังคับ โดยจะต้องพิจารณาร่วมกับกับหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐด้วย ยกตัวอย่าง ทีม Pixel Labs ได้มีส่วนร่วมในการวางแนวทางเกี่ยวกับการตรวจสอบ airworthiness หรือความสมบูรณ์พร้อมในการที่เครื่องจะลอยอยู่บนอากาศได้อย่างปลอดภัย ขณะเดียวกัน SingPost เองก็จะหามาตรการกำหนดว่าการบินของโดรนนั้นมีความปลอดภัยในระดับน่าพอใจ

แต่สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นอุปสรรคสำคัญคือ ความจำเป็นที่ต้องมีคลื่นความถี่ที่ปลอดภัยในการนำร่องระบบเพื่อให้โดรนสามารถเดินทางได้ไกลเกิน 4 กิโลเมตรและอยู่ในระยะพ้นสายตา หากไม่สามารถทำตามระเบียบของผู้กำหนดกฎการบินและโทรคมนาคมได้ โครงการที่วางไว้ก็จะไม่สามารถเดินหน้าได้

 

 

ส่วนในเรื่องของการใช้โดรนส่งของในพื้นที่เขตเมือง สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง การส่งโดรนบินไปมาในตัวเมืองดูแล้วมีความเป็นไปได้น้อย ไปรษณีย์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเอง หากคิดจะนำโดรนมาใช้ โดยมากเล็งไปยังพื้นที่ห่างไกล หากเป็นพื้นที่ในเมืองที่หนาแน่นด้วยผู้คน ความมั่นคงทางไซเบอร์ และความปลอดภัยในการบินยังเป็นประเด็นที่ท้าทายอยู่ ทางออกของปัญหาโลจิสติกส์ในเมือง ไม่ว่าจะเป็นตู้ไปรษณีย์รับของ (parcel locker) รถยนต์ไร้คนขับ หรือโดรนจึงขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมนั้น ๆ เป็นเหมือนจิ๊กซอร์แต่ละชิ้นที่นำมาต่อเข้าด้วยกัน ยกตัวอย่างการใช้โดรนส่งของที่เหมาะกับพื้นที่ห่างไกล เช่น ตามเกาะต่างๆ หรืออี-คอมเมิร์ซแบบข้ามพรมแดน เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังมีเรื่องของเศรษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ตอนที่ SingPost ทำโครงการ SingPost Alpha ราคาโดรนในขณะนั้นอยู่ที่เครื่องละ 1,500 เหรียญสิงคโปร์ แต่หลังจากนั้นไม่นาน ในงานประชุมที่จัดโดยอาลีบาบา คลาวด์ โดรนรุ่นเดียวกันราคาลดเหลือเพียงครึ่งเดียว ซึ่งเป็นไปตามกฎของมัวร์ เมื่อใดที่โดรนราคาลดลงไม่ถึง 100 เหรียญ และเครือข่าย 5G ถูกพัฒนาให้ใช้งาน ถึงเวลานั้นก็จะคุ้มตามหลักเศรษฐศาสตร์ แต่ก็อาจต้องรอ 3-5 ปีข้างหน้า

ที่สำคัญ ในการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นจำเป็นต้องทำเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบบังคับใช้ของประเทศอื่นด้วย ไม่ใช่เฉพาะประเทศตัวเอง จริง ๆ แล้ว การสนับสนุนด้านกฎระเบียบสำหรับผู้ให้บริการและบริษัทสตาร์ทอัพเพื่อให้ทำการทดลองเช่นที่ SingPost ทำโครงการ SingPost Alpha เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเร่งการพัฒนาและการใช้งานโดรนส่งของเชิงพาณิชย์ให้เร็วขึ้น

 

อ้างอิง

www.imda.gov.sg/infocomm-and-media-news/viewpoint/2017/3/the-future-of-drone-delivery

Recent

จุดบริการไปรษณีย์ SKYBOX ในปั๊มน้ำมัน PT ประเดิม 12.12 จัดโปรเด็ดส่งฟรียาวข้ามปี

SKYBOX จับมือปั๊มน้ำมัน PT และไปรษณีย์ไทย เปิดจุดบริการรับส่งไปรษณีย์ในปั้ม PT เริ่ม 12.12 นี้ เฟสแรก 12 สาขาทั่วกรุง พร้อมโปรโมชั่นจัดเต็มส่งหนึ่งแถมหนึ่งถึงสิ้นมกราฯ ศกหน้า

ไปรษณีย์เพิ่มจุดส่งด่วนหนังสือในงานบุ๊กเอ็กซโป เติมความสะดวก “จ่าหน้าจากบ้านพิมพ์ฟรีที่งาน”

ฟีเจอร์สุดล้ำคีย์จ่าหน้าล่วงหน้าทางออนไลน์ด้วยระบบ POSTONE พิมพ์ฟรีในงานมหกรรมหนังสือ

ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด! บริการ COD จากไปรษณีย์ไทย รับ-โอนเงินง่ายผ่านแอปฯ

จะเห็นได้ว่าผู้คนยุคใหม่ไม่ค่อยถือเงินสด และหันมาทำธุรกรรมผ่าน Mobile Banking แม้แต่ธนาคารยักษ์ใหญ่ยังมีบริการกดเงินสดได้ไม่ต้องใช้บัตร ATM เรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดกันอย่างเต็มตัวในอีกไม่ช้า

Podcast

คุณกิตติทัต ปานคง เจ้าของธุรกิจ Asia Products Supply

Podcast PostConnex EP: 7 สูตรปั้นเงินล้านด้วยมือเปล่าผ่าน Alibaba

อ. ลลิตา สันติวรรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing

Podcast PostConnex EP:10 เจาะลึกทริคซื้อโฆษณา Google สำหรับคนงบน้อยเพื่อสร้างรายได้ก้อนโต

คุณภาวัต พุฒิดาวัฒน์ CEO, xCommerce & Smith

Podcast PostConnex EP:20 สร้างเว็บไซต์ยังไงให้สวยและรวยลูกค้า