Marketing Hub,

เสกลูกค้าใหม่บนเฟซบุ๊ก ด้วยเทคนิคจับกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันฉบับได้ผลสูงสุด

กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน (lookalike audience - LLA) เป็นอีกหนึ่งกลุ่มฯ ในการเลือกยิงแอดเฟซบุ๊ก ซึ่งกลุ่มนี้จะใช้ความสามารถของเฟซบุ๊กในการเลือกหากลุ่มเป้าหมายให้ แต่เจ้าของสินค้าต้องมีความแม่นยำ เทคนิคการป้อนข้อมูลที่ดีจึงจะเกิดผล

 

สำหรับคุณผู้อ่านที่ใช้โฆษณาเฟซบุ๊ก (Facebook ads) ในการทำตลาด คงทราบดีว่า การเลือกกลุ่มเป้าหมาย (audience targeting) เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ทำให้ได้ยอดขาย ยอดแฟน เติบโตขึ้นได้ ซึ่งในระบบโฆษณาของเฟซบุ๊ก ผู้ใช้จะสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ 3 รูปแบบด้วยกันคือ กลุ่มเป้าหมายหลัก (core audience) กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้ (custom audience) และกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน (lookalike audience – LLA) โดยแต่ละกลุ่มฯ ก็จะมีจุดแข็ง และความเหมาะสมในการใช้ที่แตกต่างกันไป

 

 

 

กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน?

ก่อนที่จะไปทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน ขออนุญาตอธิบายกลุ่มเป้าหมายพื้นฐานด้วย เพื่อจะได้เข้าใจถึงความเหมาะสมในการใช้ และความแตกต่างได้ชัดเจนขึ้น

กลุ่มเป้าหมายหลัก หมายถึง กลุ่มที่ผู้ใช้เลือกกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของลูกค้าด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ตำแหน่งที่ตั้ง ฯลฯ) ความสนใจ และพฤติกรรม แล้วให้เฟซบุ๊กไปมองหาผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตามนี้ เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสร้าง และทดสอบกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อหาว่ากลุ่มไหนให้ผลตอบรับแคมเปญดีที่สุด

ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้ จะเป็นกลุ่มฯ ที่มีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์แล้ว เช่น เคยไปที่ร้านแล้วให้ข้อมูลไว้ (เบอร์โทร อีเมล์ ฯลฯ) ไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ อินบ๊อกซ์ หรือแม้แต่มีเอนเกจเมนต์กับโพสต์ในเพจของธุรกิจ พูดง่ายๆ ก็คือ เป็นกลุ่มที่มีการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ (สนใจ ผลิตภัณฑ์ บริการ ฯลฯ) กลุ่มเป้าหมายนี้ มักจะให้ผลตอบรับที่ดีกว่ากลุ่มเป้าหมายหลักเวลายิงโฆษณา

ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน จะเป็นการใช้ความสามารถของเฟซบุ๊กในการเลือกหากลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกับกลุ่มผู้สนใจ หรือลูกค้าของธุรกิจ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติต่างๆ (ข้อมูลประชากรศาสตร์ ความสนใจ พฤติกรรม ฯลฯ) เหมาะสำหรับการหาลูกค้าใหม่ โดยหว่านเมล็ดจากข้อมูลลูกค้าเก่า (ใช้ข้อมูลกลุ่มลูกค้าไปเทียบเคียงผู้ใช้เฟซบุ๊กคนอื่นๆ ที่ข้อมูลใกล้เคียงกัน) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อยากให้คุณผู้อ่านได้ลองใช้กัน หลังจากที่คุ้นเคยกับการใช้กลุ่มเป้าหมายหลัก และกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้แล้ว

 

เมล็ดพันธุ์ที่ใช้สร้าง LLA

คำถามต่อมาคือ แล้วเราจะหาเมล็ดพันธุ์ หรือข้อมูลลูกค้าอะไรได้บ้างในการที่จะส่งให้เฟซบุ๊กนำไปใช้ในการค้นหากลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน ซึ่งการเลือกเมล็ดพันธุ์ในการสร้าง LLA สำคัญมาก เพราะถ้าไม่ใช่กลุ่มที่ตอบโจทย์ หรือเป้าหมายที่ต้องการ กลุ่มเป้าหมายที่ได้มา (จากเฟซบุ๊กเทียบเคียงมาให้) ก็เท่ากับเสียเปล่า ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ในการเพาะลูกค้าใหม่ที่คล้ายกันที่น่าสนใจก็เช่น

  • รายชื่อ เบอร์โทร หรืออีเมล์ลูกค้า รวมถึงสมาชิกจดหมายข่าว (newsletter)
  • กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้ (custom audience) ที่มาจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะผู้ที่เคยคลิกเข้าไปดูหน้าเว็บผลิตภัณฑ์ เพิ่มสินค้าลงในตะกร้า หรือซื้อสินค้าออนไลน์ของเรา
  • กลุ่มเป้าหมายที่มีเอนเกจเมนต์กับโพสต์ภาพ วิดีโอ ฯลฯ
  • กลุ่มเป้าหมายที่เคยโทรเข้ามาสอบถามสินค้า หรือบริการ
  • ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจ ชื่นชอบ พฤติกรรมชัดเจน และส่วนใหญ่จะคล้ายๆ กัน เช่น ลูกค้าชั้นดี (vip list) กลุ่มคุณแม่ กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง เป็นต้น

 

เทคนิคการใช้ LLA ให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

การใช้โฆษณา Facebook lookalike ให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด นักการตลาดต้องไม่ใช้วิธีเหวี่ยงแห แต่ต้องเข้าใจว่า กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันได้มาจากการเทียบเคียง ดังนั้นความแม่นยำในการได้ลูกค้าใหม่จากวิธีนี้ จึงต้องมีเทคนิคในการเลือกเมล็ดพันธุ์ หรือข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตั้งต้นที่ดี ซึ่งเทคนิคต่อไปนี้ จะช่วยให้การใช้ LLA ของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเมล็ดพันธุ์ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการ ในที่นี้ก็คือ ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้ต้องสอดรับกับเป้าหมายที่ธุรกิจต้องการ เช่น ถ้าต้องการเพิ่มยอดขาย คุณก็ควรสร้าง LLA จากข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

ทดสอบขนาดของกลุ่มเป้าหมาย LLA  เฟซบุ๊กจะเปิดโอกาสให้เลือกขนาดของกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันได้ถึง 10 ระดับ โดย 1-5 จะเป็นกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกันกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้มากที่สุด ในขณะที่ 6-10 ก็จะมีความคล้ายกันน้อยลงไป ส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็จะเลือกระดับ 1 หรือ 2 เพื่อให้มีโอกาสขายสูงสุด แต่ถ้าเป้าหมายคือ ต้องการสร้างฐานการรับรู้ให้มากที่สุด เพราะเป็นสินค้าทั่วไปการเลือกใช้สเกลที่สูงขึ้นก็อาจจะตอบโจทย์มากกว่าก็ได้

 

 

 

ทดลองใช้กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้ที่แตกต่างกัน ในขณะที่แต่ละแคมเปญจะเหมาะกับเป้าหมายที่แตกต่างกันไป การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้จึงตอบโจทย์ในการสร้าง LLA ที่ต่างกันด้วย เช่น หากเป้าหมายของแคมเปญคือ เพิ่มยอดขายด้วยอัตราคอนเวอร์ชันที่ดีกว่า คุณควรสร้าง LLA จากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้ด้วยผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหนึ่งเดือน หรือผู้ที่เคยเพิ่มสินค้าเข้าไปในตะกร้าช้อปปิ้ง หรือถ้าคุณมีแผนเพิ่มสมาชิก การสร้าง LLA ด้วยกลุ่มเป้าหมายฯ (custom audience) ด้วยรายชื่ออีเมล์สมาชิก น่าจะตรงกว่า ส่วนในกรณีที่คุณทำแคมเปญวิดีโอ การสร้าง LLA ก็ควรจะมาจากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองได้จากผู้ที่มีเอนเกจเมนต์วิดีโอของคุณในอดีต เป็นต้น

 

ข้อมูล (เมล็ดพันธุ์) คุณภาพ และอัปเดต พึงระลึกว่า ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสร้าง LLA ควรเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ แทนที่จะใช้ข้อมูลลูกค้า 5,000 รายการ การคัดเลือกเฉพาะลูกค้าชั้นดี 1,000 รายการ จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ที่สำคัญ ควรเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างอัปเดต ไม่ล้าสมัย หรือเก่าจนเกินไป ซึ่งขึ้นอยู่กับความถี่ในการบริโภคสินค้า หรือบริการของธุรกิจ

 

 

เพราะโฆษณาออนไลน์สามารถวัดผลได้ชัดเจน การทดสอบกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาว่า กลุ่มเป้าหมายใดให้ผลตอบรับดีที่สุด จึงเป็นสิ่งที่นักการตลาด และเจ้าของธุรกิจไม่ควรมองข้าม ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะเสียเงิน และเวลาไปกับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงกับธุรกิจ แล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ

Recent

ไปรษณีย์ไทยจับมือเซ็นทรัลแล็บไทย หนุนผู้ผลิตทั่วไทยจัดบริการส่งด่วนตัวอย่างส่งตรวจแบบครบวงจร

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) มอบความไว้วางใจให้ไปรษณีย์ไทย จัดระบบพิเศษส่งด่วนตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมอำนวยความสะดวกส่งใบรับรองผลตรวจคุณภาพสินค้าถึงบ้าน เพื่อสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

7 วิธีแพ็กต้นไม้ส่งทางไปรษณีย์ทำได้ง่ายๆ ต้นไม้ไม่ช้ำ

เมื่อต้นไม้อย่าง มอนสเตอร่า ไทรใบสัก ยางอินเดีย กลายเป็นสินค้า Rare item ขายดีบนโลกออนไลน์ ที่หลายๆ คนอยากได้เป็นเจ้าของ Postconex ได้นำวิธีแพ็กต้นไม้ง่ายๆ แต่ปลอดภัยสำหรับส่งพัสดุทางไปรษณีย์มาฝากพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กัน

ไปรษณีย์ไทยร่วมเฉลิมฉลองกับช้อปปี้ 12.12 Birthday Sale เตรียมพร้อมบริการขนส่งอย่างเหนือระดับสำหรับน้กช...

ไปรษณีย์ไทยประสานแคมเปญท้าส่งลุ้นล้านโค้งสุดท้าย ร่วมกับ Shopee 12.12 Birthday Sale ส่งท้ายปี พร้อมอัดคูปองช้อปปิ้งหนึ่งพันบาท 1,200 รางวัล พ่วงรางวัลใหญ่ ทั้งรถหรู ทองคำแท่ง มือถือ มูลค่ารวมเกือบ 9 ล้านบาท ชวนผู้ขายผู้ซื้อส่งด่วนเลขแทร็กสินค้าจัดส่งทางไปรษณีย์ตลอดเดือนธันวาคมนี้

Podcast

คุณณัฐพล ม่วงทำ เจ้าของเพจ “การตลาดวันละตอน”

Podcast PostConnex EP5: ขายของอย่างไรให้ถูกจริตผู้บริโภคในโลกออนไลน์ กับเจ้าของเพจการตลาดวันละตอน

คุณกมลรัตน์ เต็งรุ่งโรจน์ เจ้าของเพจ ‘นังนู๋ใบชา’

Podcast PostConnex EP4: ฟังวิธีขายของในกรุ๊ปให้ปัง จากเพจดังนังนู๋ใบชา เฟซบุ๊กกรุ๊ปใหญ่ระดับเอเชีย

คุณมลฤดี ทีบุญมา เจ้าของเพจ Kokoro Pre-order Japan

Podcast PostConnex EP:22 PRE-ORDER สินค้าญี่ปุ่นยังไงเปลี่ยนทุนหลักร้อยเป็นหลักล้าน