Post News,

ยกระดับการจัดส่งพัสดุ ไปรษณีย์ไทย – จีนเข้มงวดออกมาตรการป้องกันเชื้อ COVID-19 เน้นปลอดภัยสูงสุด

แม้ไวรัสจะระบาดแต่ภาคขนส่งก็ยังต้องดำเนินการ เพราะยังมีผู้ที่ต้องการอาหารและยา ไปรษณีย์แห่งชาติของจีนจัดส่งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการควบคุมการระบาดของเชื้อ COVID-19 จำนวน 10,552 ตัน และเร่งระบายพัสดุจำนวนทั้งหมด 47.51 ล้านห่อ มีการเปิดช่องทางสีเขียว รวมทั้งไปรษณีย์ไทย ใส่ใจออกมาตรการป้องกันเชื้อดังกล่าวเช่นกัน

 

ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ทำให้คนจีนหลีกเลี่ยงการออกไปที่สาธารณะและใช้เวลาที่บ้านมากขึ้น ส่งผลให้การค้าออนไลน์ของจีนเติบโตโดยเฉพาะสินค้าอาหาร

แหล่งข่าวจากซินหัว –ระบุว่า สำนักงานไปรษณีย์แห่งชาติของจีนจัดส่งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการควบคุมการระบาดของเชื้อ COVID-19 จำนวน 10,552  ตัน และเร่งระบายพัสดุจำนวนทั้งหมด 47.51 ล้านห่อ ที่ถูกส่งไปทางบกจำนวน 3,331 เส้นทาง โดยให้มีการจัดตั้ง ‘ช่องทางสีเขียว’ ในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังแนวหน้าที่มีความพยายามในการควบคุมการแพร่ระบาดโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทันต่อความต้องการที่สูงและเร่งด่วนในการขนส่งวัสดุทางการแพทย์ต่างๆ สำนักงานไปรษณีย์แห่งชาติจึงได้ระดมแรงงานจากบริษัทต่างๆ ที่ดำเนินธุรกิจจัดส่งพัสดุและไปรษณีย์ให้สร้างเครือข่าย เปิดเส้นทางขนส่งทางอากาศในประเทศอีก 6 เส้นทาง เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเมืองอู่ฮั่นกับศูนย์การขนส่งต่างๆ เช่น ปักกิ่ง กวางซู หางโจว และเว่ยฟาง

นอกจานี้ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งภายในประเทศจีน เช่น  ZTO Express, STO Express และ Shanghai Yunda Express ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายโลจิสติกส์ร่วมด้วย โดยบางบริษัท เช่น SF Express, JD Logistics ได้เพิ่มบริการส่งสินค้าในช่วงวันหยุดอีกด้วย

 

Non-contact delivery ลดความเสี่ยงติดเชื้อ

จาการที่ไวรัสระบาดทำให้ประชาชนทั่วไปมีความต้องการสั่งสินค้าออนไลน์โดยเฉพาะอาหาร รายงานจาก JD.com ระบุว่ายอดการสั่งซื้อข้าวและผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึ้นกว่า 154% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เช่นเดียวกับสินค้าอาหารทะเล และเนื้อวัว

บริษัทรับส่งพัสดุจำนวนมากจึงสนับสนุนให้มี “การจัดส่งโดยไม่ต้องมีการติดต่อกัน หรือ non-contact delivery” เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อของเชื้อโรค โดยให้ผู้ส่งสินค้าวางสินค้าในภาชนะเก็บสินค้า หรือสถานที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 

นอกจากนี้ร้านอาหารหลายแห่งเริ่มปรับตัวและให้บริการร่วมกับแพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่นต่างๆ มากขึ้น อาทิ ปรับระยะทางของการส่งอาหารให้ไกลขึ้น จำหน่ายสินค้าอาหารแช่แข็ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป และขยายช่องทางการจำหน่ายไปยังซูเปอร์มาร์เก็ต

 

มาตรการรักษาความปลอดภัยจากไปรษณีย์

ทั้งนี้บริษัทส่งพัสดุรายใหญ่ๆ ของจีนกลับมาเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ สำนักงานไปรษณีย์แห่งชาติได้เร่งให้บริษัทส่งพัสดุเสริมศักยภาพในการจัดการด้านการจัดส่งจากเดิมอีกมากกว่าร้อยละ 40 ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์  บริษัทจัดส่งพัสดุและไปรษณีย์ต้องมีมาตรการการป้องกันด้านสุขอนามัย ซึ่งรวมทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน  กำหนดให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานและจัดการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อยานพาหนะที่ใช้งานตามปกติด้วย

เช่นเดียวกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ออกมาตรการด้านอาชีวอนามัยในส่วนของไปรษณีย์ขาเข้าระหว่างประเทศที่มีต้นทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้ประสานทางการไปรษณีย์จีนเพื่อวางแนวทางป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และถุงไปรษณีย์ที่ส่งออกไปยังปลายทางต่างประเทศ

นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวถึงมาตรการด้านอาชีวอนามัยในส่วนของไปรษณีย์ขาเข้าระหว่างประเทศที่มีต้นทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังเกิดการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัส ว่า ไปรษณีย์ไทย มิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้ประสานกับการไปรษณีย์จีนเพื่อวางแนวทางป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส ซึ่งการไปรษณีย์จีนได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และถุงไปรษณีย์ที่ส่งออกไปยังปลายทางต่างประเทศ ในส่วนของสายการบินที่ทำการลำเลียงสิ่งของมายังประเทศไทยนั้น ได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในห้องผู้โดยสารและห้องบรรทุกสัมภาระสินค้าบนอากาศยาน รวมไปถึงถุงไปรษณีย์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ไปรษณีย์ไทยได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรักษาความสะอาดโดยการสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และใช้เจลล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อโรคตลอดการทำงานอีกด้วย

 

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของไปรษณีย์ไทย

  • สร้างความเข้าใจการเผยแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 ให้กับพนักงาน
  • มีเจลล้างมือทุกที่ทำการไปรษณีย์
  • เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ
  • พ่นฆ่าเชื้อพัสดุ สิ่งของที่มาจากต่างประเทศ ที่ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ/หลักสี่/EMS/กรุงเทพฯ
  • พ่นฆ่าเชื้อรถขนส่งไปรษณีย์
  • ใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน

Recent

ไปรษณีย์ไทยหนุน 3 จังหวัดอีอีซี “ลดทุกชิ้น”ส่งด่วนไปต่างประเทศ

ไปรษณีย์ไทยจัดใหญ่หนุนเศรษฐกิจชาติในโซนระเบียงเศรษฐกิจ EEC 3 จังหวัด เปิดโปรเด็ดให้ทั้ง “2E”

ไปรษณีย์ไทย ชูบริการ “ส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น” ตอบโจทย์ยุค e-Commerce รุ่ง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพิ่มศักยภาพการขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม ด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ “ส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น” พร้อมทั้งขยายเวลาการให้บริการเป็น “ไปรษณีย์ 24 ชั่วโมง 365 วัน”

นำร่อง 20 ปณ.ยืนยันตัวตนเรียลไทม์ เพื่อเปิดบัญชีกสิกรไทย

ไปรษณีย์ไทยต่อยอดบริการ Bank@Post นอกจากฝากเงินเข้าบัญชีลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยผ่านที่ทำการไปรษณีย์แล้ว ยังเพิ่มบริการยืนยันตัวตน (K CHECK ID) ด้วยบัตรประชาชนแบบเรียลไทม์

Podcast

admin

Podcast PostConnex EP:19 เผยเทคนิคหาสินค้าให้ขายได้ขายดีเข้ากับวิถี New normal

admin

Podcast PostConnex EP:18 ล้วงลึกเทคนิคใช้ Chatbot ขั้นเทพ ทำได้ทั้งการโต้ตอบและการตลาด

admin

Podcast PostConnex EP3 สูตรเปลี่ยนแบรนด์เนมมือสองให้เป็นเงินล้านกับ SF BRAND NAME