Post News,

ยกระดับการจัดส่งพัสดุ ไปรษณีย์ไทย – จีนเข้มงวดออกมาตรการป้องกันเชื้อ COVID-19 เน้นปลอดภัยสูงสุด

แม้ไวรัสจะระบาดแต่ภาคขนส่งก็ยังต้องดำเนินการ เพราะยังมีผู้ที่ต้องการอาหารและยา ไปรษณีย์แห่งชาติของจีนจัดส่งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการควบคุมการระบาดของเชื้อ COVID-19 จำนวน 10,552 ตัน และเร่งระบายพัสดุจำนวนทั้งหมด 47.51 ล้านห่อ มีการเปิดช่องทางสีเขียว รวมทั้งไปรษณีย์ไทย ใส่ใจออกมาตรการป้องกันเชื้อดังกล่าวเช่นกัน

 

ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ทำให้คนจีนหลีกเลี่ยงการออกไปที่สาธารณะและใช้เวลาที่บ้านมากขึ้น ส่งผลให้การค้าออนไลน์ของจีนเติบโตโดยเฉพาะสินค้าอาหาร

แหล่งข่าวจากซินหัว –ระบุว่า สำนักงานไปรษณีย์แห่งชาติของจีนจัดส่งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการควบคุมการระบาดของเชื้อ COVID-19 จำนวน 10,552  ตัน และเร่งระบายพัสดุจำนวนทั้งหมด 47.51 ล้านห่อ ที่ถูกส่งไปทางบกจำนวน 3,331 เส้นทาง โดยให้มีการจัดตั้ง ‘ช่องทางสีเขียว’ ในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังแนวหน้าที่มีความพยายามในการควบคุมการแพร่ระบาดโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทันต่อความต้องการที่สูงและเร่งด่วนในการขนส่งวัสดุทางการแพทย์ต่างๆ สำนักงานไปรษณีย์แห่งชาติจึงได้ระดมแรงงานจากบริษัทต่างๆ ที่ดำเนินธุรกิจจัดส่งพัสดุและไปรษณีย์ให้สร้างเครือข่าย เปิดเส้นทางขนส่งทางอากาศในประเทศอีก 6 เส้นทาง เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเมืองอู่ฮั่นกับศูนย์การขนส่งต่างๆ เช่น ปักกิ่ง กวางซู หางโจว และเว่ยฟาง

นอกจานี้ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งภายในประเทศจีน เช่น  ZTO Express, STO Express และ Shanghai Yunda Express ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายโลจิสติกส์ร่วมด้วย โดยบางบริษัท เช่น SF Express, JD Logistics ได้เพิ่มบริการส่งสินค้าในช่วงวันหยุดอีกด้วย

 

Non-contact delivery ลดความเสี่ยงติดเชื้อ

จาการที่ไวรัสระบาดทำให้ประชาชนทั่วไปมีความต้องการสั่งสินค้าออนไลน์โดยเฉพาะอาหาร รายงานจาก JD.com ระบุว่ายอดการสั่งซื้อข้าวและผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึ้นกว่า 154% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เช่นเดียวกับสินค้าอาหารทะเล และเนื้อวัว

บริษัทรับส่งพัสดุจำนวนมากจึงสนับสนุนให้มี “การจัดส่งโดยไม่ต้องมีการติดต่อกัน หรือ non-contact delivery” เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อของเชื้อโรค โดยให้ผู้ส่งสินค้าวางสินค้าในภาชนะเก็บสินค้า หรือสถานที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 

นอกจากนี้ร้านอาหารหลายแห่งเริ่มปรับตัวและให้บริการร่วมกับแพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่นต่างๆ มากขึ้น อาทิ ปรับระยะทางของการส่งอาหารให้ไกลขึ้น จำหน่ายสินค้าอาหารแช่แข็ง อาหารกึ่งสำเร็จรูป และขยายช่องทางการจำหน่ายไปยังซูเปอร์มาร์เก็ต

 

มาตรการรักษาความปลอดภัยจากไปรษณีย์

ทั้งนี้บริษัทส่งพัสดุรายใหญ่ๆ ของจีนกลับมาเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ สำนักงานไปรษณีย์แห่งชาติได้เร่งให้บริษัทส่งพัสดุเสริมศักยภาพในการจัดการด้านการจัดส่งจากเดิมอีกมากกว่าร้อยละ 40 ภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์  บริษัทจัดส่งพัสดุและไปรษณีย์ต้องมีมาตรการการป้องกันด้านสุขอนามัย ซึ่งรวมทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน  กำหนดให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานและจัดการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อยานพาหนะที่ใช้งานตามปกติด้วย

เช่นเดียวกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ออกมาตรการด้านอาชีวอนามัยในส่วนของไปรษณีย์ขาเข้าระหว่างประเทศที่มีต้นทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้ประสานทางการไปรษณีย์จีนเพื่อวางแนวทางป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และถุงไปรษณีย์ที่ส่งออกไปยังปลายทางต่างประเทศ

นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวถึงมาตรการด้านอาชีวอนามัยในส่วนของไปรษณีย์ขาเข้าระหว่างประเทศที่มีต้นทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังเกิดการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัส ว่า ไปรษณีย์ไทย มิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้ประสานกับการไปรษณีย์จีนเพื่อวางแนวทางป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส ซึ่งการไปรษณีย์จีนได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และถุงไปรษณีย์ที่ส่งออกไปยังปลายทางต่างประเทศ ในส่วนของสายการบินที่ทำการลำเลียงสิ่งของมายังประเทศไทยนั้น ได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในห้องผู้โดยสารและห้องบรรทุกสัมภาระสินค้าบนอากาศยาน รวมไปถึงถุงไปรษณีย์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ไปรษณีย์ไทยได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรักษาความสะอาดโดยการสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และใช้เจลล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อโรคตลอดการทำงานอีกด้วย

 

มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของไปรษณีย์ไทย

  • สร้างความเข้าใจการเผยแพร่ระบาดโรคไวรัส COVID-19 ให้กับพนักงาน
  • มีเจลล้างมือทุกที่ทำการไปรษณีย์
  • เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ
  • พ่นฆ่าเชื้อพัสดุ สิ่งของที่มาจากต่างประเทศ ที่ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ/หลักสี่/EMS/กรุงเทพฯ
  • พ่นฆ่าเชื้อรถขนส่งไปรษณีย์
  • ใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน

Recent

หนึ่งในสยาม! ไปรษณีย์ไทยได้ใจคนออนไลน์คว้า Best Brand Performance on Social Media ธุรกิจขนส่ง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) รับรางวัล Best Brand Performance on Social Media (Delivery Service Provider) แบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมกลุ่มธุรกิจขนส่ง ภายในงาน Thailand Zocial Awards 2020

“คูเรียร์โพสต์”เพิ่มจุดบริการ 318 แห่งทั่วไทย ต่ออายุโปรโมชั่นยันสิ้นปีรับเทศกาลส่งความสุข

ไปรษณีย์ไทยลุยต่อ “คูเรียร์โพสต์” พร้อมขยายเวลาโปรพิเศษ 200 บาท ทุกชิ้นประเภทกล่อง ถึง 31 ธ.ค. ศกนี้

จุดบริการไปรษณีย์ SKYBOX ในปั๊มน้ำมัน PT ประเดิม 12.12 จัดโปรเด็ดส่งฟรียาวข้ามปี

SKYBOX จับมือปั๊มน้ำมัน PT และไปรษณีย์ไทย เปิดจุดบริการรับส่งไปรษณีย์ในปั้ม PT เริ่ม 12.12 นี้ เฟสแรก 12 สาขาทั่วกรุง พร้อมโปรโมชั่นจัดเต็มส่งหนึ่งแถมหนึ่งถึงสิ้นมกราฯ ศกหน้า

Podcast

คุณบุษยา เรืองเพ็ญ ดียัง ตัวแทนขนส่งรายใหญ่ของไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

Podcast PostConnex EP:24 รู้แล้วยอดจะรุ่ง! ส่ง COD, EMS ยังไงให้ลูกค้าพอใจ ได้เงินไวถูกใจคนขาย

คุณชรวัตร อ้นสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการใช้ line

Podcast PostConnex EP:13 รวมกลยุทธ์ใช้ Line สร้างยอดขายให้ธุรกิจรุ่ง ทิ้งคู่แข่งให้ร่วง

น.สพ.ธีรพงษ์ เศรษฐิวัฒน์ เจ้าของเพจ The Sales-Partan : หมอกิม

Podcast PostConnex EP:14 ยิงแอด Facebook ยังไงไม่ให้สูญ แต่ได้ยอดคูณเป็นสองเท่า