Post News, VDO,

การเดินทางของปลากัดผ่านไปรษณีย์ไทย

จากข้อจำกัดในการขนส่ง สู่โอกาสใหม่ของเกษตรกรไทย ภายใต้การเข้ามาช่วยปลดล็อก โดย ไปรษณีย์ไทย ก่อนขยายสู่ตลาดโลก เร็วๆ นี้!

‘ปลากัด’ ส่งไปรษณีย์ได้แล้วนะ รู้ยัง!

พบเรื่องราวการเดินทางของปลากัด จากสัตว์น้ำนอกสายตา สู่สัตว์น้ำประจำชาติ
จากข้อจำกัดในการขนส่ง สู่โอกาสใหม่ของเกษตรกรไทย ภายใต้การเข้ามาช่วยปลดล็อก โดย ไปรษณีย์ไทย ก่อนขยายสู่ตลาดโลก เร็วๆ นี้!

Recent

หนุนเต็มสูบอีคอมเมิร์ซไทยส่งของข้ามแดน

พลิกโฉมบริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ สู้ศึกตลาดบริการขนส่งพัสดุภัณฑ์รองรับอีคอมเมิร์ซข้ามแดน

หนี้ก็หาย รายได้ก็เพิ่ม เบื้องหลังการปลดหนี้ให้ชุมชน สู่ของฝากของเด็ดขึ้นชื่อของไทย

จากปัญหาตัดไม้ทำลายป่า การพนัน ยาเสพติด ที่งอกขึ้นเพราะอาชีพหลักไม่สามารถหาเลี้ยงได้ กลายเป็นปมใหญ่ที่วันนี้ไม่เพียงถูกปลดล็อก แต่ยังช่วยปลดหนี้ให้กับชุมชนมีอาชีพใหม่ที่สร้างรายได้เลี้ยงตัวเอง

ง่ายกว่า “ชิม ช้อป ใช้” กสิกรไทยปล่อยวงเงินกู้ให้ร้านค้าออนไลน์ 6 แสนบาท ไร้เอกสารค้ำ

กสิกรไทยจับมือช้อปปี้ พัฒนา “เงินกู้ธุรกิจออนไลน์” รูปแบบใหม่ไม่ต้องยื่นเอกสาร ไม่ต้องมีหลักประกัน ให้ร้านค้าบนช้อปปี้ ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS

Podcast

คุณมลฤดี ทีบุญมา เจ้าของเพจ Kokoro Pre-order Japan

Podcast PostConnex EP:22 PRE-ORDER สินค้าญี่ปุ่นยังไงเปลี่ยนทุนหลักร้อยเป็นหลักล้าน

คุณสุภกฤษ กุลชาติวิจิตร เจ้าของเพจ "รู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ"

Podcast PostConnex EP:23 ถอดรหัสการ Live ขายของเพิ่มยอดเป็นเท่าตัวจากสูตร Taobao University

คุณนิธิ สัจจทิพวรรณ CEO, MyCloudFulfillment

Podcast PostConnex EP:19 เผยเทคนิคหาสินค้าให้ขายได้ขายดีเข้ากับวิถี New normal